top of page

Philosophy

Philosophy of Art

Philosophy in Literature

Fiction

 Из „Истина и ситуация” от проф. Б. Богданов

статия-доклад

Б. Ръсел за аналитичната и прагматическата истина

реферат

Аристотел за приятелството из "Никомахова етика"

доклад от семинара на проф. Б. Богданов

Лайбниц и Аристотел 

сравнителен анализ

Лайбниц и Хайдегер

сравнителен анализ

"Нещото" и Хайдегер

реферат

Из 'Що е философия' от Люк Фери

реферат

д-р Кръстев и българският интелектуалец днес

есе

Св. Августин: За човешката свобода и Божията воля

реферат

Характеристики на екзистенциализма според Сартр

реферат из "Екзистенциализмът е Хуманизъм"

Logical Fallacies in the Slavery Abolition Debate 

in two historical documents 

W. James and J. Dewey on Religion 

term paper

What is development? Basic Needs

factsheet

Междупредметни връзки между изобразителното изкуство и философията в средното образование

магистърска теза

Джон Дюи: либералното образование и ролята на изкуството в него

бакалавърска теза

Въображението и трансценденталната илюзия във философията на Кант

реферат

Talking Artworks

improvisations on motives by Nietzsche

„Как работи изкуството: психологически изследвания“

представяне и коментар на книга

Art Criticism

"Мома с ябълки" на Владимир Димитров - Майстора

формален анализ

Метаморфозата и справедливостта 

есе по Кафка

The Institution of Marriage: Kowalskis and Waythorns

essay

Jack London: The Racist Who Wrote Anti-Racist Short-Stories

essay

Philosophy
in Cinema

"Син Жасмин" и Аристотел

интерпретативен анализ

"Почти Нормален" и Кант

интерпретативен анализ

"Магия в Полунощ": Ако Ницше беше срещнал любовта

интерпретативен анализ

"На Рим с Любов" и Фройд 

интерпретативен анализ

Езиковите игри (по Витгенщайн) в "Първи Контакт"

статия

‘In Defence Of Intolerance’ and ‘Wall Street: Money Never Sleeps’

analysis and comparison between a book and a movie

poetry

Energy Flows where Attention Goes

a free-verse poem

prose

Пътят пред един барабанист след финалните надписи

2 предложения за продължение на филма "Камшичен удар"

translations

poetry

стихотворения от Пейо Яворов poems by Peyo Yavorov 

Bulgarian to English translation

prose

Депресираният Човек

от Дейвид Фостър Уолъс, 1995 

Entertainment

bottom of page