NON-ART PHIL

 Из „Истина и Ситуация” от проф. Б. Богданов

статия-доклад

Б. Ръсел за аналитичната и прагматическата истина

реферат

Аристотел за приятелството из "Никомахова етика"

доклад от семинара на проф. Б. Богданов

Лайбниц и Аристотел 

сравнителен анализ

Лайбниц и Хайдегер

сравнителен анализ

"Нещото" и Хайдегер

реферат

Из 'Що е философия' от Люк Фери

реферат

д-р Кръстев и българският интелектуалец днес

есе

Св. Августин: За човешката свобода и Божията воля

реферат

Характеристики на екзистенциализма според Сартр

реферат из "Екзистенциализмът е Хуманизъм"

Logical Fallacies in the Slavery Abolition Debate 

based on two historical documents 

W. James and J. Dewey on Religion 

term paper

What is development? Basic Needs. 

factsheet

PHIL OF ART

Въображението и Трансценденталната илюзия във философията на Кант

реферат

Джон Дюи: либералното образование и ролята на изкуството в него

бакалавърска теза

Talking Artworks

improvisations on motives by Nietzsche

„Как работи изкуството: психологически изследвания“

представяне и коментар на книгата 

ART CRIT

"Мома с ябълки" на Владимир Димитров - Майстора

Критически анализ

PHIL IN LIT

Метаморфозата и Справедливостта 

есе по Кафка

The Institution of Marriage: Kowalskis and Waythorns

essay

Jack London: The Racist Who Wrote Anti-Racist Short-Stories

essay

LIT TRANSLATIONS

poetry

стихотворения от Пейо Яворов poems by Peyo Yavorov 

Bulgarian to English translation

prose

Депресираният Човек

от Дейвид Фостър Уолъс, 1995 

PROSE FICTION

short stories

Пътят пред един барабанист след финалните надписи

Разказ по филма "Камшичен удар"

PHIL IN CINEMA

"Син Жасмин" и Аристотел

интерпретативен анализ

"Почти Нормален" и Кант

интерпретативен анализ

"Магия в Полунощ": Ако Ницше беше срещнал любовта

интерпретативен анализ

"На Рим с Любов" и Фройд 

интерпретативен анализ

Езиковите игри (по Витгенщайн) в "Първи Контакт"

статия

‘In Defence Of Intolerance’ and ‘Wall Street: Money Never Sleeps’

analysis and comparison between a book and a movie

Entertainment