NON-ART PHIL

PHIL OF ART

PHIL IN ART

LIT TRANSLATIONS

Из „Истина и Ситуация” от проф Б. Богданов

статия-доклад

Св. Августин: За човешката свобода и Божията воля

реферат

Лайбниц и Аристотел

сравнителен анализ

Лайбниц и Хайдегер

сравнителен анализ

Б. Ръсел за аналитичната и прагматическата истина

реферат

"Нещото" и Хайдегер

реферат

В/у 'Що е философия' от Люк Фери

анализ и последващ есе-коментар

д-р Кръстев и българският интелектуалец днес

есе

Аристотел за приятелството из "Никомахова етика"

доклад от семинара на проф. Б. Богданов

Характеристики на екзистенциализма според Сартр

реферат из "Екзистенциализмът е Хуманизъм"

Logical Fallacies in the Slavery Abolition Debate

based on two historical documents

W. James and J. Dewey on Religion

term paper

What is development? Basic Needs.

factsheet

Please reload

Въображението и Трансценденталната илюзия във философията на Кант

реферат

Джон Дюи: либералното образование и ролята на изкуството в него

бакалавърска теза

Talking Artworks

improvisations on motives by Nietzsche

Please reload

'Син Жасмин' и Аристотел

интерпретативен анализ

'Почти Нормален' и Кант

интерпретативен анализ

'Магия в Полунощ': Ако Ницше беше срещнал любовта

интерпретативен анализ

'На Рим с Любов" и Фройд

интерпретативен анализ

Езиковите игри (по Витгенщайн) в "Първи Контакт"

статия

‘In Defence Of Intolerance’ and ‘Wall Street: Money Never Sleeps’

analysis and comparison between a book and a movie

Please reload

Метаморфозата и Справедливостта

по Кафка

The Institution of Marriage

Kowalskis and Waythorns

Jack London

The Racist Who Wrote Anti-Racist Short-Stories

Please reload

poetry

8 стихотворения от Пейо Яворов/ 8 poems by Peyo Yavorov

преведени от английски език от Красимира Георгиева/ translated into English by Krasimira Georgieva

Please reload

prose

Депресираният Човек

от Дейвид Фостър Уолъс, 1995

Please reload

Krasimira Georgieva, krasimira.kate@gmail.com

© 2023 by Odam Lviran. Proudly created with Wix.com.

  • facebook-square
  • Flickr Black Square
  • Twitter Square
  • Pinterest Black Square